pranayama

PRANA I PRANAYAMA


Slijede izvadci iz knjige:
Svara yoga - nauka moždane respiracije. (Swami Muktibodhananda Saraswati)

Prana na jeziku sanskrit izvedena je iz dva korjena.
PRA - ukazuje na postojanost
NA - što znači kretanje.
Prana je energija u stalnom pokretu.

Prana ima dva aspekta. Jedan je kosmički, a drugi individualni.
Kosmička prana je veoma suptilna i malo tko je može opaziti.
Individualna prana se odnosi na tijelo i grublja je i opipljiva.

Na nižem nivou prana se nalazi u zraku, hrani.
Na višem nivou predtavlja bioenergiju ili životnu silu.

Šastre objašnjavaju kako prana daje svest i život svakom živom biću koje diše.
Prema Taitrija, Brahmana i Maitri Upanišadama i Šiva Svarodaji, dahu se pripisuje da je vozilo Brahmana ili kosmičke svijesti.
Zapravo Prašnopanišada koja posebno ima za cilj da pojasni prirodu života, objašnjava kako:

" Prana nastaje iz Atmana i neodvojiva je od sopstva, kao što je senka neodvojiva od onoga ko je tvori"/gl.3/


Čak i Biblija podrazumjeva da su svjest i život dati čovjeku putem daha:

"Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša." (postanak 2:7)


Ovo je simbolički prikaz stvaranja materije i života zajedno putem prane i svijesti.
Prašina simbolično predstavlja materiju, a dah života znači nastanak prane u materiji.natrag................................................................... ....................................................................naprijed