pranayama

PRANA I PRANAYAMA

Slijede izvadci iz knjige:
Prana, Pranayama, Prana Vidya. (Swami Niranjanananda Saraswati)

Chakre i Prana shakti

Prana Shakti se ispoljava i kao šest osnovnih centara ili Chakri (sanskrit. ono što se vrti.) koje su skladište prane raspoređenih duž kičmenog stuba.
Najniža Chakra energetskog kola je mooladhara.
Sledeća chakra, swadisthana je na dva prsta iznad mooladhare, i odgovara sakralnom pleksusu.
Iznad nje je manipura, pupak, koja odgovara solarnom pleksusu.
Dalje u kičmenom stupu u predjelu srca nalazi se anahata chakra koja je povezana sa kardijalnim pleksusom.
U središtu vrata nalazi se Vishuddhi chakra koja odgovara cervikalnom pleksusu.
Na samom vrhu kičmene moždine, u produženoj moždini, nalazi se ajna chakra, koja je povezana sa epifizom u fizičkom tijelu.

Da bi upravljala tjelesnim funkcijama, prana shakti se taođer ispoljava u obliku pet glavnih prana vayu, poznatih kao:
prana, apana, amana, udana, i vyana.

natrag