asane


POLOŽAJ TIJELA (ASANE)

Postoje drugi tekstovi o položajima tijela, a nazivaju se Hatha yoga:
Hatha yoga Pradipika, Yoga Dipika, Gheranda Samhita, ...itd.


U današnje vrijeme nesumnjivo je najteža i najjača praksa Ashtanga yoga.
Zadnji veliki učitelj te yoge je Pattabhi Jois.

Ako želite zbilja vježbati, onda bih vam preporučio učitelje Ashtange u Hrvatskoj (vidi pod

linkovi):
natrag