tantra

Slimbox 2 example page

Izvadci iz knjige Duhovne tajne tantre od David Frawleya:

Tantru je možda najbolje definirati kao energetski pristup duhovnom putu koji rabi različite tehnike poput mantri, rituala, pranayame, meditacije. Ona sadrži i vjerski pristup koji naglašava obožavanje Božice i njenog Gospoda, Šive. Sadrži i put znanja koji nas usmjerava samospoznaji i uvidu u Apsolut. Kao takva predstavlja kompleksni integralni sustav za razvijanje svijesti koji sadrži ponešto za sve one koji teže istini.

Seks i tantra

Mnogi tantrički tekstovi uopće ne spominju seksualnu praksu. Drugi je spominju kao uvodnu praksu ili kao jedini mogući način pristupa učenju. Duhovne tradicije Indije - hindu, budistička i jainistička - naglašavaju transmutaciju seksualne energije, budući da je ona ključna energija našeg postojanja. To je dovelo do dva pristupa. Prvi je tradicija odricanja u kojoj se osoba svojevoljno odriče svake seksualnosti. Drugi je tradicija "kućedomačina", koju karakterizira umjerenost u seksualnoj aktivnosti. Celibat se preporučuje jedino združen s duhovnim praksama, u cilju transmutiranja seksualne energije i njenog iskorištavanja na drugoj razini. Yoga tradicija smatra da bez meditacije celibat može biti opasan, jer takva neiskorištena energija može stagnirati i uzrokovati različite tjelesne i emocionalne probleme. S druge strane bez određene kontrole seksualne energije nećemo imati dovoljno moći neophodne za višu praksu meditacije.
Tantra afirmira važnost tijela kao hrama božanskog i ustvrđuje njegovu svetu realnost. Naš psihofiziološki organizam ona promatra kao mikrosvemir u kojem duša osobe može razumjeti djelovanje cjelokupnog univerzuma. Zbog toga se tantra doživljava kao duhovna tradicija koja afirmira tijelo, za razliku od onih učenja koja ga negiraju. Tijelo je najbolje vozilo kojim nas je priroda mogla obdariti da bi nam pomogla u našem duhovnom razvoju i predstavlja veliki simbol različitih razina i moći svemira. Tijelo trebamo poštivati i brinuti se za njega, budući da je ono naše sredstvo za stjecanje iskustva i prosvjetljenje.

Kundalini

Kundalini se često prevodi kao "zmijska snaga", pojam je koji se danas prilično uvriježio, posebno u yogijskim i New Age krugovima, iako ga se rijetko razumije na ispravan način. Kundalini doslovce znači smotana energija ili moć koja boravi u pećini (Kunda). Kundalini je oblik Božice i treba je obožavati kao njenu moć. Ne radi se tek o nekoj psihičkoj energiji koju treba probuditi već o božanskoj energiji koju treba obožavati. Buđenje kundalinija se može pojaviti i kroz intenzivnu molitvu ili duboku meditaciju i ne zahtijeva korištenje specifičnih tehnika yoge.

Hindu i tantra

Ispravno ime za hinduizam je Sanatan Dharma. Što znači "vječna istina ili zakon", te se odnosi na učenje koje se ne zasniva na određenom spasitelju, spisu ili povjesnom otkrovenju. Ona predstavlja živuće razotkrivanje vječne istine ovisno o stalno izmjenjujućim ljudskim okolnostima. Hindu tradiciju su često kritizirali kao previše bezobličnu, neosobnu i otuđenu od svijeta, koja svijet vidi kao iluziju (Mayu), a Apsolut kao stvarnu istinu. S druge strane, kritizirali su je i zbog njenog prepoznavanja svake spoznaje forme kao izraza božanskog. Iako Hinduizam doista s jedne strane ima gledište o bezobličnom, nepromjenjivom Brahmanu (Bogu), s druge strane on donosi i sliku Krišne u obliku bebe, zatim erotskih oblika Božice, Hanumana u obliku majmuna. Ganeše sa slonovskim licem. Hinduizam nije samo najasketskija od svih religija sa svojim yogijima i šumskim isposnicima, on je također religija koja najviše afirmira život, ispunjena pričama o Rami i Krišni.

natrag................................................................... ....................................................................naprijed